Taking too long? Close loading screen.
In het nieuwe denken over gezondheid daagt het besef dat we breder kunnen kijken dan alleen het fysieke lichaam. In dit handzame lexicon beschrijft Van Aalst via een eenvoudig model hoe lichaam, energieën en bewustzijn elkaar continu beïnvloeden. Dit boek is een praktische uitnodiging om, zonder veroordeling van het bestaande, op een nuchtere wijze breder te kijken naar pathologie, ziektepreventie en gezondheid. Van harte aanbevolen.
Pim van Lommel
Cardioloog, auteur van ‘Eindeloos Bewustzijn’.
Het bewustzijn rond ziekte en gezondheid ontwikkelt zich de laatste jaren sterk met systemisch of holistisch denken als rode draad. Oude wijsheden inspireren mede om te denken vanuit heelheid. In zijn boek “Heelheid” geeft Van Aalst een duidelijk overzicht van de vele perspectieven hierop. Het biedt een hulpvaardige handreiking aan een ieder op zijn of haar ontdekkingstocht in het leven rond de individuele gezondheid. Een uitnodiging ook voor verdieping in de boodschap, die ziekte ons aanreikt.
Prof. Dr. Jan van der Greef
Hoogleraar Systeembiologie, Universiteit Leiden
Eindelijk een boek waar de puzzelstukjes van gezondheid bij elkaar komen! Heelheid illustreert hoe de verschillende benaderingen zich tot elkaar verhouden en waar ze van nut kunnen zijn. Er wordt niet gesproken over goed of fout; het boek biedt een slimme en allesomvattende ruimte voor een bewuste kijk op je eigen gezondheid.
Peter Merry
Innovatiemanager, Ubiquity University
Heelheid, wie wil dat niet? In dit boek wordt mooi beschreven hoe dit bereikt kan worden vanuit verbinding. Verbinding en versterking van verschillende methoden, maar het boek kan ook een mooie verbinding zijn tussen jou en geneeskundigen, tussen ziekenzorg en gezondheidszorg. Kortom: meer dan de moeite waard om te lezen en als naslagwerk bij de hand te houden.
Jan J.Ph.M. de Dood
Directie, Rabobank Kop van Noord-Holland
Een boek dat ieder huishouden onder handbereik zou moeten hebben — zowel voor huis-, tuin- en keukenziektes als ernstigere aandoeningen en symptomen toepasbaar!
Edith Hagenaar
Bestselling auteur, Sunshine for the soul
Heelheid.nu reikt nieuwsgierig vooruit en gaat bij het lezen geleidelijk open voor het ‘andere’ in de wereld van de gezondheidszorg. Daardoor ontdek je dat juist die holistische benaderingen een ondersteunende rol spelen bij het integraal kijken naar gezondheid. Het daagt ook de medische professie uit om met een frisse blik, zowel op het gebied van opleiding van haar professionals en de aanpak van de behandeling van mensen nog meer te focussen op zorg voor de ziel. De aandacht komt daarmee weer gericht op de persoon als geheel en in zijn omgeving. Onmisbaar in ons tijdsgewricht.
Jan van der West
Oprichter, Huis der Nederlanden

Een zeer lezenswaardig en opmerkelijk boek en vermoedelijke eyeopener voor veel artsen, therapeuten, specialisten en beleidsmakers. De auteur geeft er blijk van diep over (positieve) gezondheid nagedacht te hebben. Het boek bevat een doordachte aanvulling op denkmodellen en analyse- en diagnose­methodieken uit de reguliere geneeskunde en de medische psychologie. Het begrip ‘Heelheid’ wordt goed uitgewerkt en neergezet als doel dat bereikt kan worden door een meer actieve, meer geduldige en meer holistische benadering van (en door) ‘ongezonden’. Door het centraal zetten van de patiënt en niet het ziektebeeld of de aandoening van de patiënt wordt onder dit begrip ‘Heelheid’ tevens verklaard hoe het zelfhelend vermogen kan worden bevorderd. Verrassend is dat de auteur geenszins uitsluit dat betere resultaten kunnen worden behaald bij ernstige ziekten of ernstige aandoeningen (die mogelijk alleen een fysieke oorzaak hebben en alleen door de reguliere geneeskunde kunnen worden verholpen) wanneer een aanpak vanuit het begrip Heelheid’ wordt gevolgd. Het boek sluit af met een handzaam lexicon van complementaire geneeswijzen en het inzichtelijke diagram binnen het achterblad is daarbij een uitstekend selectiemiddel.

Jan Bakker
interimmanager en meerjarig werver van fondsen voor onderzoek naar individuele behandeling van kanker
Sluit Menu