Taking too long? Close loading screen.

Begeleiders

Wij zijn eeuwenlang gewend geweest om lichamelijke symptomen voor te leggen aan een dokter (die het uiteraard beter weet want die heeft er voor geleerd) en te verwachten dat de ideale oplossing uit het brein van de dokter zal voortkomen. Inmiddels wordt duidelijk dat de cliënt (zorgvrager) net zoveel heeft bij te dragen in de verkenning van de weg terug naar heelheid als de zorgaanbieder (begeleider) zelf. De cliënt kent zichzelf het beste. Vaak is het vinden van de motivatie en de weg om de eigen kracht en eigen mogelijkheden te vinden, het hoogste wat zorgvrager en begeleider gezamenlijk kunnen bereiken.

Het is wel de verantwoordelijkheid van de begeleider om vanuit kennis van het palet aan instrumenten, de zorgvrager te wijzen op de toepassing van een bepaalde interventie. De begeleider zal ook adviseren over de inzet van specialisten met kennis van zaken van een bepaalde gekozen interventie. In veel gevallen schiet de kennis van zowel begeleider als zorgvrager tekort om zomaar zelf met deze instrumenten aan de gang te gaan. Bijvoorbeeld het zelf experimenteren met homeopathische middelen is hoogstwaarschijnlijk een stuk minder effectief dan dit onder deskundige begeleiding van een ervaren homeopaat te doen. Sterker: verkeerde toepassing van een instrument kan uiteindelijk meer schade dan goed doen.

Probeer altijd de juiste begeleiding te zoeken. Het op eigen houtje op zoek gaan naar wat op een bepaald moment nodig is, kan voor sommige mensen werken, maar in de meeste gevallen volgt een zoektocht die jarenlang nergens heenleidt. In menig geval wordt zo’n zoektocht onbewust door ego-motieven gedreven. Het ego heeft immers geen belang bij heelheid: de denkgeest die in een staat van heelheid beseft dat ego eigenlijk afscheiding en isolatie betekent, kiest uiteindelijk tegen het ego. Zowel zorgvrager als begeleider zouden hier gedurende de wederkerige verkenningstocht altijd beducht op moeten zijn.

Er is ontegenzeggelijk het nodige ‘kaf’ tussen het koren van zorgverleners; dat geldt voor alle vier de lichamen van heelheid. Het kan een zoektocht van vele jaren vergen voordat je precies de begeleider vindt die bij jou past en waarmee je in jouw eigen kracht kunt komen. Tegelijkertijd zit hier ook een boodschap voor jezelf in. Heelheid wil zich immers van nature met jou verbinden; het is je wezenlijke essentie. Het niet ervaren van heelheid duidt op een blokkade die je hebt op te ruimen. Je kunt jezelf dan ook goed helpen door in je zoektocht naar een begeleider complete overgave te beoefenen. Als dat lukt zul je merken dat hulp vaak vanuit onverwachte hoek komt.

Transparantie in kwaliteit van geboden begeleiding is een kernthema van deze tijd, dat zich steeds meer zal manifesteren, vooral in overzichtswebsites Het is uiteraard nog wel de vraag wat de kwaliteit van dergelijke websites zelf is. Ook hier zal, zeker in het begin, nog het nodige kaf tussen het koren zitten. Vaak werkt het afgaan op ervaringsverhalen van anderen het beste; websites proberen dat wereldwijd zichtbaar te maken, maar dan moeten de verhalen wel helder en belangeloos geformuleerd en gepubliceerd worden. Zaken als zwartmakerij en verhulde commerciële promotie horen hier natuurlijk niet thuis.

Jan-Willem van Aalst (regio Utrecht)
heelheid@imergis.nl, www.heelheid.nu

Peter van der Vliet (regio Amsterdam)
info@vandervliet.nu

Anja Wolters (regio Amsterdam)
info@mensenbewegen.nl, www.mensenbewegen.nl

Daniël Zavrel, Being in balance (regio Gooi)
info@beinginbusiness.comwww.beinginbalance.nl

Sluit Menu