Taking too long? Close loading screen.

Het Vierlichamenmodel

Als je met je arts over je lichaam praat, dan heb je het allebei over het fysieke lichaam. Je denkgeest beschouw je niet als een lichaam. Heelheid.nu nodigt je uit om op een nieuwe manier naar jezelf te kijken. De vier lichamen die we beschrijven zijn natuurlijk niet te scheiden. Voor het doel van heelheid zijn ze wel goed te onderscheiden. Het handige van deze nieuwe kijk op jezelf is dat je hiermee ziekten, aandoeningen en klachten beter kan doorgronden. Dat maakt het gemakkelijker om te kijken welke combinaties van (genees)methoden jou zouden kunnen helpen om weer heelheid te ervaren.

In de bovenstaande figuur zie je je vier lichamen in één plaat: (1) je fysieke lijf, (2) je energetische lichaam, de energie die door je stroomt, (3) je (denk)geest en (4) je spirituele lichaam. Zo’n indeling is eigenlijk niet nieuw. De essentie van ons wezen is al vaker opgedeeld in ‘lichamen’. De vier lichamen in dit handboek zijn geïnspireerd op Dr. Amit Goswami’s indeling van de mens in zeven ‘lichamen’. In dit handboek zijn ze versimpeld tot vier lichamen.

Deze website beschrijft jouw vier lichamen. Als je je eigen lichamen eenmaal wat beter kent, dan kan je sneller zien waar een bepaalde klacht of aandoening misschien nog meer mee te maken heeft. Dat helpt je bij het ontdekken van je eigen kracht en de mogelijkheden die je hebt om op alle vier de lichamen weer heelheid te ervaren. Dat is de weg naar totale gezondheid van lichaam, energie, geest en ziel.

Fysieke lichaam:

Dit is het lichaam dat je ziet, waarmee je voelt en handelt. Je omgeving herkent jou aan je lichaam en hoe je daarmee beweegt. Alles wat zowel buiten als binnenin je lijf te observeren is valt hieronder; je huid en haar, je skelet, je spierstelsel (inclusief je hart), je zenuwstelsel, organen, hersenen, enzovoorts.

Via jouw fysieke lichaam ervaar je het leven. Je fysieke lichaam geeft je nuttige signalen over hoe het met je is. Ook vertelt je fysieke lichaam je of iets goed voor je is of niet. Alles wat je lichamelijk voelt zegt iets over hoe je in het leven staat, en wat wel of niet goed is om te doen. Hoe meer jij je bewust bent van je eigen fysieke lichaam, hoe beter je kunt invoelen in hoeverre je volledig gezond bent en dus heelheid ervaart.

Bij je fysieke lichaam kun je denken aan de volgende systemen die allemaal wonderbaarlijk met elkaar samenwerken: ademsysteem, cardiovasculair systeem, endocrien systeem, exocrien systeem, hersenen, immuunsysteem, reproductieve systeem, skelet, spijsverteringssysteem, spierstelsel, en zenuwstelsel. Ook je fysieke balansregelaars, de isothermostaten, horen bij je fysieke lichaam. Daar zijn er veel van. Je iso­thermostaten houden die normaal gesproken binnen gezonde waarden. Je lichaamstemperatuur is natuurlijk de bekendste. Denk ook aan je glucosespiegel, je zuurgraad (Ph waarde), en je schildklierhormoonspiegel, om er een paar te noemen. Al deze thermostaten houden je fysieke lichaam in balans. Je hersenen besturen deze thermostaten.

Energetische lichaam:

Dit is een moeilijke term voor de energie die alles in je fysieke lichaam doet blijven stromen. Dit “lichaam” is onzichtbaar, maar wel voelbaar, omdat het om energiestromen gaat. Emoties zijn de bekendste bewegingen van energie; je voelt ze fysiek via het energetische lichaam. Ook adem is beweging van energie; ook dat voel je in het fysieke lichaam. Het energetische lichaam is niet alleen binnenin, maar ook buiten onszelf merkbaar. Denk aan de manier waarop je de wereld om je heen ervaart. Je charisma, ofwel de aanwezigheid die je uitstraalt, is ook energie. Je denkgeest is een belangrijke bestuurder van het energetische lichaam.

Veel mogelijkheden om weer heelheid te ervaren laten zich niet met alléén het fysieke lichaam verklaren. Bedenk dat werken met het energetische lichaam niet hetzelfde is als ‘complementaire’ of ‘alternatieve’ geneeskunde. Hoewel veel complementaire geneeskunde pas echt via het energetische lichaam is te verklaren, houden bijvoorbeeld endocrinologen en neurologen zich ook bezig met het energetische lichaam, zij het op biochemisch niveau. Het gaat niet om regulier of complementair, maar om én-én.

Het energetische lichaam is pas gedeeltelijk in kaart gebracht. Misschien is het voor jou een nieuwe wereld. Het gaat in elk geval om de volgende systemen, die net als bij je fysieke lichaam wonderlijk samenwerken: Chakra’s (je 7 energiecentra); Meridianen (nadi’s); aura’s; yin en yang; hartcoherentie; hersengolfcoherentie; en het hara punt.

Mentale lichaam:

Dit gaat over wat je denkt. Dit ligt buiten het bereik van wat je met je zintuigen kan observeren. De denkgeest is geheimzinnig omdat je ‘m niet kan aanwijzen of vastpakken. Zelfs de hersenen zijn volgens steeds meer wetenschappers misschien slechts ‘ontvanger en transmitter’ van beweging van de denkgeest. Het mentale lichaam noem je daarom ‘nonlokaal’. Toch bevat het de persoonlijkheid waarmee je denkt en handelt in de fysieke wereld.

Je denkgeest werkt goeddeels onbewust, als op de “automatische piloot”. Aan de ene kant is dat goed, want je kan niet bij alles stilstaan – stel je voor dat je over elke ademtocht moest nadenken – maar aan de andere kant hindert diezelfde automatische piloot om bewust keuzes te maken. Veel nuttige signalen van je lichaam en je omgeving bereiken je bewuste denkgeest niet. Bewustzijn ontwikkelen in je denken en doen is daarom belangrijk voor het weer ervaren van heelheid.

In het mentale lichaam gaat het om ondermeer het volgende: bewustzijn/onbewustzijn (de mentale “ijsberg”); placebo/nocebo (de kracht van overtuigingen); drijfveren; ego; afweermechanismen; en bewustzijnsontwikkeling.

Spirituele lichaam: verbinding met Zijn

Het spirituele lichaam is je hogere Zelf, je kern. Er is iets dat jouw “ik” overstijgt. Dat is de kern van je wezen. Je kan daar contact mee maken. In dit boek heet dat je “spirituele lichaam”. In de dagelijkse spreektaal hebben we het vaak over je ziel, hoewel die term op veel manieren wordt gebruikt.

Wil je je spirituele lichaam leren kennen? Oefen dan de observator in jezelf. Jij bent meer dan je ego. Als jij heel bewust je (geconditioneerde) gedachtestroom observeert, wie is het dan die observeert? Jij bent niet je ego, jij bent eerder de observator. En de observator is tegelijk ook keuze­maker. Alle keuzes die je maakt, elk moment van de dag, zijn altijd keuzes tussen ego (conditio­nering, afscheiding) en Liefde (niet-veroordelend, verbindend). Deze keuze maken betekent bijvoorbeeld: Blij beseffen dat we als levende wezens allemaal evenveel waard zijn en dat we allemaal hetzelfde levensdoel nastreven, namelijk: alleen nog maar vanuit Liefde leven.

Zoals jouw kleine zelf je adviseert over jouw individuele belang, zo adviseert je Zelf jou ook over verbondenheid, oordeelloosheid, belangeloosheid en wederkerigheid. Deze ‘stem van liefde’ wordt ook wel genoemd: Inner Teacher; Inner Healer; Big Mind; Heilige Geest; Intuïtie. Deze stem veroordeelt nooit. Ze is een echo van tijdloosheid. Ze heeft bovendien gek genoeg in de praktijk altijd gelijk.

.

Sluit Menu